Langesøskovens douglasgran, nobilis, sitkagran, ...

Før 1750 var der næsten ingen nåletræer i de danske skove, men da Frederik V. indkaldte den tyske forstmand Johan Georg von Langen for at få sat system i de kongelige skove, blev rødgran og ædelgran plantet i de danske skove.

I 1824 drog den skotske botaniker David Douglas til den amerikanske stillehavskyst for at studere skovene der. Han hjemførte frø fra douglasgran, nobilis, sitkagran, som gav træer til botaniske haver og parker i hele Europa.

I 1868 begyndte skovrider Carl Bloch at plante disse træarter i Langesøskoven sammen med Nordmannsgran, som blev fundet i Georgien ved Sortehavet af den finske botaniker Alexander Nordmann. Også Sequoiadendron (redwood) fra Californien og thuja (western red cedar) fra Washington og cypres (Port Orford Cedar) fra Oregon blev plantet i Langesøskovene i denne periode.
 
Lær mere om:
Juletræer og Pyntegrønt