Skovfrø – skovens foryngelse

De fleste træarter kan så sig selv i de danske skove, men kun under de rette betingelser kan de spire og gro til ny træer. For at drive et erhvervsskovbrug, hvor produkterne kan sælges til en rentabel pris, må man have de bedste provenienser (=sorter) af de enkelte træarter.
 
De skal dels egne sig til klima og jordbund, være modstandsdygtige over for sygdomme og svampe m.v. og endelig gro på en måde, så man får de bedste kvaliteter gavntræ i høsten.

En række træarter har indfundet sig ved naturens hjælp, såsom bøg, eg, ask, el, elm, fyr og hassel, som har været i danske skove i årtusinder.
Andre træarter er først kommet til Danmark inden for de sidste 300 år ved forstmænds virke.

Det gælder f.eks. ær (ahorn), rødeg, rødgran, diverse ædelgraner, douglas, lærk, cypres og thuja.

Disse "ny" træarter har fra starten været under forstlig drift, hvor træer, der passer dårligt til voksestedet, er blevet borttyndet, så kun de bedste bliver store og frøbærende. Således bliver 2.generation bedre tilpasset de danske vækstforhold, og efter endnu en generation med selektion, har man frø, der sædvanligvis er ny importer overlegne.
 
I Langesø-skovene har vi på denne måde fremelsket mange bevoksninger af både de "ny" og de "gamle" træarter, som har en kvalitet, så de har fået anerkendelse som frøavlsbevoksninger.

(Kåringsnummer = F). Det drejer sig om:
ÆR i afdeling 8 (F669) som er barn af Gjorslev F270, som er anden generation på Gjorslev.
ASK i afdeling 62 (F708) som er barn af en flot bevoksning i Stasevang ved Hørsholm.
RØDEG i afd. 1 m.fl.(F6771-674) som er barn af Hollandske træer, som stammer fra USA.
KIRSEBÆR i afd 100 (F670) som er barn af nogle udsøgte træer på Bornholm.
GRANDIS i afd 50 (F675) som er barn af Langesø F61, som stammer fra USA.
DOUGLAS i afd 100 (F424) som er barn af Langesø F58, som stammer fra USA.
ÆDELGRAN i afd 24 (F709) som er barn af Langesø F260, som er anden generation Langesø.
CYPRES i afd 96 (F711) som er barn af Langesø F64, som er anden generation på Langesø.
NORDMANNSGRAN i afd 88 (F668) som er barn af Langesø F59, som stammer fra Kaukasus.
NOBILIS i afd 17 (F710) som er barn af en prydallé, som var høstet på de første Langesøtræer.
THUJA i afd 29 (F63) som formodes at stamme fra de første thuja, der blev plantet på Langesø.