Til skovgæsten

Velkommen i denne private skov. Her gælder Naturbeskyttelses-loven. Det betyder bl.a. at:
 
Du må færdes fra kl. 7 til solnedgang.
 
Du må gå på alle veje og stier. Hvis du cykler, skal du blive på de anlagte veje og på grusstierne.
 
Af hensyn til privatlivets fred må du ikke tage ophold nærmere end 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.
 
Du må ikke tage grene af træer og buske eller grave planter op.
 
Fra 1. marts til 31. oktober må du ikke ryge nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer eller unge bevoksninger.

Vi beder dig lægge affald i en affaldsspand eller tage det med hjem.

I særlige tilfælde kan skoven være lukket. Dette vil fremgå af yderligere skiltning.

Adgang sker på eget ansvar.

Langesø Skovbrug
Miljø & Energi Ministeriet