Reglement for brug af MTB sporet på Langesø

Al færdsel på sporet foregår på eget ansvar og risiko. Der køres efter forholdene, og der tages hensyn til andre brugere af skoven. På de dele af sporet, som er at betegne som befæstet og derfor tilgængeligt for andre, skal der tages ekstra hensyn.
 
Der føres ikke dagligt hensyn med sporet.
Sporet må kun benyttes i dagstimerne. Dog er det i vinterhalvåret tilladt at køre med lys Tirsdag og Torsdage indtil kl. 20.30 - derefter skal skoven gerne have lidt nattero

Fra den 9. maj til og med den 23. maj må der, af jagthensyn, kun køres på sporet i tidsrummet 9.00 – 17.00.
 
Der kan forekomme dage hvor der er andre arrangementer i skoven (herunder også eventuelt betalings-løb - enhver form for erhvervsmæssig brug af sporene skal være efter aftale med Langesø Fonden - køb af dagslicens alene giver ikke tilladelse til nogen form for betalings arrangementer). På disse dage kan sporet eller dele heraf være lukket. Dette vil i givet fald være annonceret på www.langesoe.dk.
Sporet må kun benyttes med gyldig licens eller dagskort.
 
Følg MTB Langesø på Facebook: www.facebook.com/MTB.Langesoe