Ridekort

Alle ryttere kan få tilladelse til at ride i skovene (dog må der ikke rides på de dele af MTB sporene som ikke er befæstet sti).

 

prisen for årskort for 2020 er 750,00 kr. - ride kortet/brik skal bæres synligt enten på hesten, underlag eller rytteren.

 

Ride kortet er strengt personligt. 
 
Beløbet kan indbetales på konto: 6860-002001726. (påfør ved indbetaling navn og adresse på licenstager samt tekst "ride kort 2020" )
Når betalingen er modtaget, fremsender vi ride kort/brik.

Vi opfordrer alle ryttere til at påtale de ryttere der rider uden synligt ride kort/brik.

 

Dagslicens koster 100,00 kr. og kan købes i Douglashuset - det er selvbetjening så medbring kontanter - i dagslicens kuverten ligger et klistermærke som skal udfyldes (vejledning er på kuverten) og anbringes synligt enten på hjelm eller hest.

 

Regler for Ridning i Langesø skoven.

 

Ridning sker på eget ansvar, og naturfredningsloven skal overholdes.

Ridning er kun tilladt i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18, dog højest fra solopgang til solnedgang.

I perioden 1. juli – 30. september må der dog rides indtil kl. 20.00.

 

Ridning må kun foregå på anlagte ridestier, stier og vej – dog ikke på de dele af MTB sporet som ikke er befæstede stier, ved ridning på befæstede stier hvor der er synlige hjulspor skal der helst rides i midterrabatten og ikke i hjulsporet.

 

På befæstede veje/stier bør de fortrinsvis rides i skridtgang og aldrig i galop.

Der må skridtes igennem de gamle løgpark, men der må ikke rides på de stier som er beliggende ved andre golfbaner, Der må af hensyn til andre besøgende ikke rides på stien omkring søen.

 

Der forbeholdes ret til midlertidigt at begrænse retten til ridning i området hvis der vurderes behov for dette i forbindelse med tøbrud, jagt, skovarbejde etc. – ligesom der forbeholdes ret til at lukke skoven af for ridning på dage hvor der afholdes andre arrangementer – såsom MTB løb, Messer, Jagt etc.

I Perioden 15/5 – 15/7 og 1/10 – 31/12 kan intensiv jagtudøvelse forventes, specielt i weekends, hvorfor der skal udvises særlig opmærksomhed på jægernes anvisninger.

 

Det forventes at ryttere viser hensyn overfor det øvrige skovpublikum, ved møde med gående publikum skal passage ske i skridt.

 

Der er forbud mod:

- At ride nær ved vildtets fodrepladser.

- At springe over grøfter, skoveffekter, hegn m.v. medmindre at disse indgår som forhindringer i de faste terrænbaner.

- At medføre hund under ridning.

- At bygge forhindringer uden forudgående aftale med Langesø.

 

Ridekortet/brikken skal placeres synligt på enten hest eller rytter.

 

Anvisninger fra Langesø´s personale skal efterkommes.

 

Overtrædelser af regler for ridning i skoven kan medfører inddragelse af ridekort/brik, bortvisning og politianmeldelse.

 

Såfremt der observeres:

- Ulovligheder i skoven i forbindelse med ridning, jagt, MTB, publikumsfærdsel etc.

- Hærværk og/eller beskadigelse af kulturhegn, træer, rideanlæg, MTB anlæg etc.

- Rådyr i indhegning.

 

Bedes dette rapporteret til Langesø på: slot@langesee.dk eller telefon 65 96 40 80.